Disclaimer


Jansen begrafenisverzorging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website of in uw e-mail.

Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Jansen begrafenisverzorging.

Copyright © 2018 Jansen begrafenisverzorging, Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden. ?

Een tip van Erik Jansen, Jansen begrafenisverzorging

Wensenboekje

De meest persoonlijke en belangrijke wensen zijn helaas niet altijd bekend bij uw nabestaanden. Het is daarom uitermate zinvol om een aantal zaken vooraf vast te leggen... »